Veikla

Lietuvos olimpinė akademija propaguoja pagrindinius olimpinio švietimo principus, programas, organizuoja olimpinį sąjūdį populiarinančius renginius ir projektus (foto, video, piešinių konkursai olimpine tema, stovyklos jaunimui, kvalifikacijos tobulinimo seminarai pedagogams, metodinė informacija ir kt.). Kasmet rengiamos sesijos studentams pagal TOA pasiūlytas temas.
Kasmet Lietuvos atstovai dalyvauja Tarptautinės olimpinės akademijos (TOA) sesijose ir konferencijose – skaito pranešimus, pristato savo veiklos programas, gilinasi į kitų nacionalinių olimpinių akademijų projektus, mokslininkų olimpizmo tyrimus įvairiose srityse. Lietuvos olimpinė akademija aktyviai dalyvauja olimpinio švietimo, olimpinės istorijos, programose.
Leidžiamas periodinis žurnalas „Sporto mokslas“, kuris Lietuvos mokslo tarybos buvo pripažintas prestižiniu.
LOA glaudžiai bendradarbiauja su Latvijos, Estijos, Čekijos, Vokietijos, Italijos, Prancūzijos, Ukrainos, Azerbaidžano nacionalinėmis olimpinėmis akademijomis ir Lietuvos mokslo, mokymo, sporto įstaigomis bei organizacijomis.