Garbės nariai

Atsižvelgiant į ilgametę veiklą ir nuopelnus mokslui ir olimpiniam judėjimui, LOA narys gali būti išrinktas LOA garbės nariu. LOA garbės narius renka LOA taryba LOA prezidento, viceprezidento arba ne mažiau kaip penkių LOA narių grupės siūlymu. LOA garbės nariui įteikiamas LOA garbės nario žymuo.

LOA garbės nario vardo suteikimo nuostatai

Garbės nariai
dead
Algis Daumantas
2006-11-24
Zigmantas Motiekaitis
2006-11-24
dead
Pranas Rimša
2006-11-24
Juozas Skernevičius
2006-11-24
Vytautas Zubernis
2006-11-24
Kazimieras Steponavičius
2007-12-07
dead
Aloyzas Bakšys
2007-12-07
dead
Vytautas Briedis
2007-12-07
Danutė Jakučiūnienė
2007-12-07
Zita Šakalinienė
2008-12-17
Steponas Gečas
2008-12-17
Jonas Varkulevičius
2008-12-17
Nijolė Sližauskienė
2010-12-03
Juratė Vainilaitienė
2010-12-03
Dalia Rakauskienė
2011-12-13
Algimantas Gudiškis
2011-12-13
Eglė Kemerytė-Ivanauskienė
2011-12-13
Vytautas Gudelis
2012-12-14
Mindaugas Katinas
2014-10-24
Valentinas Paketūras
2017-02-24
dead
Vincentas Korkutis
2017-02-24
dead
Vladislovas Janiūnas
2017-02-24
Birutė Statkevičienė
2018-02-22
Henrikas Šadžius
2021-02-19