Lietuvos olimpinė akademija

LOA LOA 1 LOA 2 LOA 3
downloader-icon
Parsisiųskite žurnalą
„Sporto mokslas“

Apie mus

Lietuvos olimpinė akademija (LOA) – visuomeninė organizacija, kurios tikslas yra vadovaujantis Olimpine chartija propaguoti olimpizmą, studijuoti olimpinio sąjūdžio istoriją, teoriją ir praktiką, įgyvendinti žmonių fizinio ir dvasinio ugdymo, kilnumo sporte ir gyvenimo puoselėjimo programas...

34

Mums 

 34
81

Narių

81
600

Seminarų klausytojų kasmet

600
3-8

LOA konkursų laureatų kasmet

3-8
Mūsų veikla
   Plėtra ir               bendradarbiavimas
Plėtra ir bendradarbiavimas

Bendradarbiaujant su tarptautinėmis bei nacionalinėmis organizacijomis formuoti palankų Lietuvos olimpinės akademijos įvaizdį, kaupti, analizuoti ir skleisti tarptautinę patirtį LOA narių tarpe.

Sporto mokslas
Sporto mokslas

Bendradarbiaujant su Lietuvos bendrojo ugdymo ir aukštosiomis mokyklomis, inicijuoti tarpdisciplininius sporto mokslo tyrimus, skleisti sporto mokslo tyrimų rezultatus, propaguoti mokslu grįstas olimpinio švietimo idėjas.

  Olimpinis             ugdymas
Olimpinis ugdymas

Kurti ir įgyvendinti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų ugdymo(si) programas, grindžiamas esminiais olimpizmo principais.

  Olimpinis             paveldas
Olimpinis paveldas

Bendradarbiaujant su Lietuvos olimpiečių asociacija kaupti ir sisteminti informaciją apie Lietuvos olimpinius čempionus bei prizininkus ir talpinti LOA sukurtame IT puslapyje, kad sukaupta, susisteminta informacija būtų lengvai pasiekiama įvairiems vartotojams olimpinio švietimo ir ugdymosi tikslais.