LOA premijos už baigiamuosius darbus

Lietuvos olimpinė akademija (LOA), bendradarbiaudama su Lietuvos aukštosiomis mokyklomis, įsteigė premijas studentams už aktualius olimpinio švietimo baigiamuosius darbus.

Skiriamos 5 premijos (premijos vertė – 200 eurų) už darbų vertinimo komisijos pripažintus aktualius ir/ar reikšmingus studentų baigiamuosius darbus.

Visi studentai, pasirinkę LOA paskelbtas temas ir kokybiškai parengę bei apsigynę baigiamąjį darbą, bus kviečiami:

  • pateikti baigiamojo darbo pagrindu parengtą straipsnį žurnalui „Sporto mokslas“ (Index Copernicus)
  • dalyvauti keturių dienų jaunimo stovykloje Vilniuje (išlaidas padengia LOA)
  • dalyvauti konkurse vykti į tarptautinės olimpinės akademijos jaunimo sesiją Graikijoje (išlaidas padengia LOA).

Pretenduoti į premijas gali visų aukštųjų mokyklų studentai. Kviečiame aktyviai dalyvauti olimpinio švietimo problemų analizėje bei sprendime.

LOA premijų už baigiamuosius darbus skyrimo nuostatai.

Baigiamųjų darbų temos:

  1. Olimpinės žaidynės ir olimpinis judėjimas: praeitis, dabartis, ateitis (istorinis požiūris)
  2. Olimpinės žaidynės ir olimpinis judėjimas: praeitis, dabartis, ateitis (socialinis požiūris)
  3. Olimpinės žaidynės ir olimpinis judėjimas: praeitis, dabartis, ateitis (pedagoginis požiūris)
  4. Olimpinis judėjimas ir pandemija
  5. Kūno ir dvasios vienovė jaunųjų sportininkų rengime
  6. Kilnus elgesys sporte
  7. Sporto turizmas

Lietuvos olimpinės akademijos prezidentė

Prof. dr. Asta Šarkauskienė