Lietuvos olimpinės akademijos akademikai

LOA akademiko vardą suteikia LOA taryba už ilgametį reikšmingą darbą mokslo ir olimpizmo srityje. Siūlymo teisę LOA akademiko vardui suteikti turi LOA Prezidentas, Viceprezidentas.
LOA nariui, kuriam suteikiamas Akademiko vardas, įteikiamas LOA Akademiko žymuo ir liudijimas. Regalijas įteikia LOA Prezidentas.

LOA akademiko vardo suteikimo nuostatai

LOA akademikais jau yra tapę:

Akademikai
dead
Janis Grinbergas
(2005-05-13)
Artūras Poviliūnas
(2005-05-13)
dead
Stanislovas Stonkus
(2005-05-13)
dead
Povilas Petras Karoblis
(2006-11-24)
dead
Kęstas Miškinis
(2006-11-24)
Valdas Adamkus
2008-04-25
Algirdas Gaižutis
2009-11-20
Česlovas Garbaliauskas
2010-12-03
Marijona Barkauskaitė
2012-12-14
Jonas Petras Jankauskas
2014-02-05
Povilas Tamošauskas
2014-02-05
dead
Algis Daumantas
2014-10-24
dead
Valierius Jasiūnas
2014-10-24
Algimantas Gudiškis
2019-02-21
Audronius Vilkas
2019-02-21
Algirdas Raslanas
2021-02-19
Pranas Majauskas
2022-03-18
Juozas Skernevičius
2022-03-18