Sesijos

Olimpinis ugdymas – kryptingas žmonių, ypač jaunimo, ugdymas, apimantis specialių žinių (apie Antikos ir šiuolaikines sporto žaidynes, olimpinį sportą, sportininko asmenybę) teikimą, reikiamos motyvacijos (domėjimosi, poreikių, vertybinės orientacijos, požiūrio), specialiųjų gebėjimų (tinkamo mankštinimosi, treniravimosi, olimpinių idėjų propagavimo, sporto tikrojo grožio suvokimo), taip pat įpročių (bendravimo su partneriais ir varžovais, garbingos kovos, kilnaus elgesio) ugdymą. Stonkus S. (2002). Sporto terminų žodynas.