Tarybos posėdis

Tarybos posėdis

2023 06 12


Birželio 9 d. vyko Lietuvos olimpinės akademijos tarybos posėdis. Prezidentė prof. Asta Šarkauskienė pateikė LOA veiklos ataskaitą už šių metų sausio-gegužės mėn. Taryba patvirtino LOA 2023 m. I ketvirčio biudžeto apyskaitą, pakoregavo 2023 metų biudžeto vykdymą pagal faktinę finansinę padėtį, patvirtino LOA nariais Iloną Petrokienę ir Valę Bartoševičienę. Taryba aptarė EOA kongreso, vyksiančio 2023 m. lapkričio 8-11 d. Vilniuje programą, įsipareigojimus, įtraukė šį renginį į 2023 m. LOA veiklos planą.