Nuotolinis seminaras "Vaikų ugdymas per sportą ir olimpinį švietimą"

  • Titulinis
  • Naujienos
  • Nuotolinis seminaras "Vaikų ugdymas per sportą ir olimpinį švietimą"

Nuotolinis seminaras "Vaikų ugdymas per sportą ir olimpinį švietimą"

2020 06 26


Birželio 25 d. Lietuvos olimpinė akademija su socialiniais partneriais - Vilniaus kolegija - organizavo nuotolinį seminarą vaikystės pedagogikos programos studentams ir ikimokyklinio ugdymo mokytojams „Vaikų ugdymas per sportą ir olimpinį švietimą”. Dalyvavo per 200 klausytojų iš visos Lietuvos. Seminaro moderatorė LOA referentė olimpiniam ugdymui Ramūnė Motiejūnaitė suformulavo seminaro aktualumą - ikimokykliniame amžiuje įgytus gebėjimus vaikai, paaugliai vėliau tik tobulina, todėl pedagogai turi dėti visas pastangas vaikų ugdymui šiame amžiuje. Įžanginį žodį tarusi Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto dekanė Vaiva Juškienė pasidžiaugė, kad kelios aukštosios mokyklos prisijungė organizuojant seminarą ikimokyklinio ugdymo pedagogams, ko šiuo metu labai trūksta.
Pirmajame pranešime „Vaikų pagrindinių įgūdžių ugdymas” VDU Švietimo akademijos dėstytojas doc. dr. Donatas Gražulis pristatė teorines naujienas apie pedagogo kompetencijas ugdant vaikų fizines galias ir gabumus - svarbiausia vaikams suteikti galimybę išbandyti kuo daugiau judesių bei sporto šakų, nes vaikystėje formuojami pagrindiniai vaikų įgūdžiai.
LOA referentė olimpiniam ugdymui R. Motiejūnaitė savo pranešime „Olimpinių vertybių ugdymas ikimokykliniame amžiuje“ kalbėjo apie olimpinių vertybių ugdymą vaikystėje. Pranešėja akcentavo, kad olimpinis ugdymas – tai ne tik sportas ir fizinis ugdymas. Padalinusi savo pranešimą į teorinę ir praktinę dalis, klausytojus supažindino su olimpiniu ugdymu, jo integravimo galimybėmis ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Antroje dalyje pranešėja pateikė konkrečių pavyzdžių, kaip pedagogai galėtų olimpinį ugdymą įtraukti ne tik į fizinio ugdymo pamokėles, bet ir į kitas veiklas.
Psichologė, Vilniaus kolegijos dėstytoja lekt. Miglė Motiejūnė savo pranešime „Gabaus vaiko ugdymas - kas dar be fizinių, meninių, intelektinių sugebėjimų svarbu?“ akcentavo, kad kalbant apie olimpinį švietimą (įgūdžių ir vertybių ugdymą), vertinga nepamiršti psichologinių charakteristikų ugdymo, kurios esminės kalbant apie bet kokius pasiekimus, pavyzdžiui, savikontrolę, tikslo siekimą, atsparumą nesėkmėms ir t. t. Diskutuota, kokios psichologinės charakteristikos svarbios, kalbant apie gabumų ugdymą ir kaip jas ugdyti ikimokyklinio ugdymo vaikų grupėje. Lietuvos sporto universiteto doc. dr. Ilona Tilindienė kalbėjo apie mergaičių ir berniukų psichosocialinius ypatumus, jų skirtumus, su klausytojais aptarė, į ką  pedagogas turėtų atkreipti dėmesį dirbdamas su vaikais. 
VK Pedagogikos fakulteto dekanė V. Juškienė ir seminaro organizatoriai dėkojo lektoriams už įdomius ir informatyvius pranešimus bei gausiam klausytojų ratui. Džiaugiamės, kad būsimi ir esami pedagogai domisi ugdymo naujovėmis, ieško naujų būdų vaikų ugdymui įvairinti.