Nuotolinis seminaras mokytojams ir studentams ,,Socialinių įgūdžių ugdymas"

  • Titulinis
  • Naujienos
  • Nuotolinis seminaras mokytojams ir studentams ,,Socialinių įgūdžių ugdymas"

Nuotolinis seminaras mokytojams ir studentams ,,Socialinių įgūdžių ugdymas"

2020 12 18


Gruodžio 17 d. Lietuvos olimpinė akademija su socialiniais partneriais - Vilniaus kolegija - organizavo nuotolinį seminarą mokytojams ir treneriams „Socialinių įgūdžių ugdymas”. Tai buvo paskutinis 2020 m. renginys, bet ko gero pats produktyviausias seminaras. Visi dalyviai džiaugėsi gauta nauja, naudinga informacija ir lektorių pasidalinta patirtimi.
Įžanginį žodį tarusi Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto prodekanė Inga Bertašienė pasidžiaugė, kad aukštosios mokyklos jungiasi prie LOA organizuojant seminarą, kuris šių laikų vaikų ugdytojams labai svarbus. Pirmajame pranešime „Fizinis aktyvumas siekiant tvaraus ugdymo ir vystymosi tikslų” Vilniaus universiteto dėstytojas ir tyrėjas dr. Stanislavas Sabaliauskas pristatė darnaus ugdymo(si) tikslus ir tvaraus mokymo(si) koncepciją, akcentavo fizinio aktyvumo svarbą smegenų sveikatai ir mokymosi ekologijai bei įgūdžių, reikalingų gyvenimui besikeičiančiuose kontekstuose, formavimui. Kalbėdamas apie ugdymo įvairoves, pranešėjas akcentavo autopoetinę pažinimo perspektyvą ir kėlė klausimą, ar mes patys kuriame savo pasaulius.
Šiaulių universiteto dėstytoja dr. Margarita Jurevičienė savo pranešime „Vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimą, fizinio ugdymo aspektai“ kalbėjo apie vaikus – autistus, paaiškino, kaip juos atpažinti, kaip su jais dirbti, akcentavo, kad autizmas - ne liga, o sutrikimas. M. Jurevičienė pasidalino savo patirtimi, kaip ji dirba su šiais ypatingais vaikais, davė patarimų ir idėjų mokytojams bei treneriams. Psichologė, Vilniaus kolegijos dėstytoja lekt. Miglė Motiejūnė savo pranešimu „Socialinių įgūdžių ugdymas“ siekė diskusijų, tad įtraukė visus seminaro dalyvius, bendravo su jais apie jausmus ir emocijas. Lektorė akcentavo kaip reikėtų atpažinti emocijas ir jas valdyti, kaip nusiraminti ir nuraminti. M. Motiejūnė kalbėjo apie elgesį ir jo taisykles socialiniame gyvenime.
Seminaro moderatorė LOA referentė olimpiniam ugdymui Ramūnė Motiejūnaitė trumpai apibendrino pranešimus, dėkojo dalyviams, o visus 2020 m. LOA organizuotus seminarus apibendrino LOA direktorė Enriketa Prunskienė. Ji džiaugėsi, kad kiekvienais metais pedagogų, besidominčių olimpinėmis vertybėmis, ugdymu, ratas didėja, kad pedagogai nori naujų žinių, nori mokytis ir tobulėti.