15-oji Tarptautinės olimpinės akademijos sesija

15-oji Tarptautinės olimpinės akademijos sesija

2019 05 20


Gegužės 10-17 dienomis Olimpijoje (Graikija) įvyko 15-oji TΟΑ sesija nacionalinių olimpinių akademijų prezidentams ir direktoriams. Dalyvavo 7 lektoriai, 9 svečiai, 2 stebėtojai ir 108 dalyviai iš 81 šalies. Lietuvos olimpinei akademijai (LOA) atstovavo direktorė Jūratė Vainilaitienė ir referentė olimpiniam ugdymui Enriketa Prunskienė.
Iškilmingo atidarymo metu LOA atstovėms ir dar keliems TOA sesijos dalyviams teko garbė padėti vainiką prie paminklo pirmiesiems „olimpionikams“ (Olimpionikas- (gr. olympionikes; sk. olimpijonikas) - Senovės Graikijoje: olimpinių žaidynių nugalėtojas).
Šios sesijos pagrindinė tema „Olimpinė diplomatija ir taika“.
Ataskaitą apie LOA 2018 m. veiklą skaitė LOA referentė olimpiniam ugdymui Enriketa Prunskienė.
Nuotraukas iš TOA sesijos galite pamatyti Nuotraukų galerijoje.