12-oji Tarptautinės olimpinės akademijos sesija

12-oji Tarptautinės olimpinės akademijos sesija

2016 05 17


Kaip ir kasmet, Tarptautinė olimpinė akademija (TOA) gegužės 9 – 12 dienomis sukvietė viso pasaulio olimpinių akademijų vadovus. Šiemet atvyko 103 olimpinių akademijų ir nacionalinių olimpinių komitetų atstovai iš 80-ties šalių, 8 lektoriai, 5 svečiai. Lietuvos olimpinei akademijai atstovavo direktorė Jūratė Vainilaitienė ir LOA narė Ramūnė Motiejūnaitė.
Sesija vyko nuostabioje Olimpijoje (Graikija). Aplinkoje tvyro Senovės Graikijos, Olimpinių žaidynių dvasia.
Jau pirmą vakarą visi nariai dalyvavo iškilmingame sesijos atidaryme. Sveikinimo žodį tarė TOA prezidentas Isidoros KOUVELOS. Norvegijos Miestų ir regioninių mokslinių tyrimų instituto profesorius Einar BRAATHEN perskaitė pranešimą „Olimpinio judėjimo kryžkelėje“. Atidarymo ceremonija tęsėsi prie monumento, kur palaidota barono Pjero de Kuberteno širdis. Dalyviai padėjo vainiką. Taip pat vainiką padėjo prie paminklo Tarptautinės olimpinės akademijos įkūrėjams John KETSEAS ir Carl Diem.
Mokslininkai skaitė pranešimus: prof. Naofumi MASUMOTO (Japonija) „Olimpinis švietimas skatinantis taikias ir įtraukiančias visuomenes”; dr. Benu GUPA (Indija) „Olimpinėmis vertybėmis paremtas švietimas, užtikrinantis sveiką gyvenseną bei skatinantis gerovę”; dr. Ana MYRAGAYA (Brazilija) „Olimpizmas veiksme: Rio 2016 sporto politika socialinio vystymosi ir taikos srityje”; dr. Alexis LYRAS (Kipras) „Į žmogų orientuota Olimpizmo ekologija: darnios visuomenės kūrimas”; p. Michael PEDERSEN (Danija) „Profesionalių atletų švietimas apie klimato kaitą”; p. Henry Benny TANDAU (Tanzanija) „Olimpinis švietimas ir skurdo mažinimas”.
Visi sesijos dalyviai pasiskirstė į 9 diskusijų grupes, kur diskutavo apie šiuolaikinį olimpinį sąjūdį, olimpines vertybes, galimybes padėti skurdžioms šalims.
Dauguma sesijos dalyvių skaitė trumpus pranešimus-pristatymus apie nacionalinių olimpinių akademijų veiklą savo šalyse. Pranešimą apie Lietuvos olimpinės akademijos veiklą parengė LOA narė Ramūnė Motiejūnaitė. Medžiaga bus atspausdinta Tezių rinkinyje.
Direktorė Jūratė Vainilaitienė susitiko su Čekijos, Estijos, Latvijos, Slovakijos, Azerbaidžano olimpinių akademijų atstovais ir pakvietė juos atvykti į Lietuvą pasirašyti bendradarbiavimo sutartis.
Birželio 11 d. Olimpijoje prasidės sesija jauniesiems dalyviams. Lietuvai šiemet atstovaus Iveta Kaškevičiūtė (Klaipėdos universitetas) ir Justinas Daugėla (baigęs Vilniaus universitetą). Linkime jiems pasisemti senovės Graikijos ir Olimpijos dvasios.