LOA Tarybos posėdis ir jubiliejai

LOA Tarybos posėdis ir jubiliejai

2022 09 09


Rugsėjo 8 d. Lietuvos olimpinės akademijos (LOA) būstinėje vyko Tarybos posėdis, kurio metu apibendrinta Tarptautinės olimpinės akademijos sesija Graikijoje, Europos olimpinių akademijų seminaras Klaipėdoje, patvirtinta LOA II ketvirčio biudžeto apyskaita, aptartas tolesnis veiklos plano vykdymas.

Po posėdžio, tradiciškai, džiaugėmės mūsų narių, neseniai atšventusių jubiliejus, apsilankymu. Prezidentė prof. Asta Šarkauskienė ir tarybos nariai pasveikino  doc. Bronę Švitrienę ir doc. dr. Renatą Kviklienę gražių sukakčių proga.