LOA premijos už baigiamuosius darbus

LOA premijos už baigiamuosius darbus

2023 09 26


Š. m. rugsėjo 26 d. Lietuvos mokslų akademijoje (LMA) iškilmingai pagerbtos Lietuvos olimpinės akademijos (LOA) organizuojamo baigiamųjų darbų konkurso laureatės ir jų darbų vadovės:

  • Evelina Viktorija Bidžanova (Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija) – bakalauro baigiamasis darbas „Trenerio-sportininko-tėvų pozityvių ir negatyvių tarpasmeninių santykių raiška“. Darbo vadovė – doc. dr. Aušra Lisinskienė negalėjo atvykti.
  • Justyna Rožanovska (Vilniaus kolegija) – bakalauro baigiamasis darbas „Olimpinių vertybių ugdymo programos integravimas į ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(si) procesą“. Darbo vadovė – Vilija Gerasimovičienė.

LMA prezidentas akademikas Jūras Banys pasidžiaugė dviejų Akademijų bendradarbiavimu, kvietė laureates nesustoti, akcentuodamas, kad mokslas – žavus. LOA viceprezidentas prof. Audronius Vilkas tarė daug pagiriamųjų žodžių laureatėms, pažadėdamas, kad LOA ir toliau skatins jaunus žmones, kurie domisi olimpiniu švietimu ir tas olimpinių vertybių idėjas plėtoja. LOA prezidentė prof. Asta Šarkauskienė dėkojo autorėms ir jų darbų vadovėms už aktualius ir reikšmingus olimpinio švietimo tematika kokybiškai parengtus ir apgintus baigiamuosius darbus, pabrėždama olimpinio judėjimo, olimpizmo svarbą.

Nuotraukos Virginijos Valuckienės
LMA fotografė