TARYBOS POSĖDIS IR JUBILIEJUS

TARYBOS POSĖDIS IR JUBILIEJUS

Gruodžio 9 d. Lietuvos olimpinės akademijos (LOA) būstinėje vyko LOA Tarybos posėdis. Taryba patvirtino III ir IV ketvirčių LOA veiklos ataskaitą, LOA biudžeto III ketvirčio apyskaitą, aptarė kitų metų veiklų bei biudžeto perspektyvas, kitus einamuosius klausimus. Priimtas sprendimas dėl LOA Akademiko vardų suteikimo dviem LOA nariams.
LOA narių gretas papildė Lolita Dudėnienė.
Po posėdžio jubiliejaus proga pasveikintas ilgametis LOA narys Valentinas Aleksa.

Rėmėjai

Sprendimas: UAB "Fresh Media"
© 2018. Visos teisės saugomos
lt en