SUSITIKIMAS DĖL LMA IR LOA BENDRADARBIAVIMO

SUSITIKIMAS DĖL LMA IR LOA BENDRADARBIAVIMO

Lietuvos olimpinės akademijos (LOA) būstinėje lankėsi Lietuvos mokslų akademijos (LMA) prezidentas akademikas Jūras Banys. Viešėdamas Olimpinės akademijos garbingasis svečias susitiko su LOA prezidentu doc. dr. Artūru Poviliūnu, LOA akademiku, prof. habil. daktaru Jonu Jankausku ir LOA direktore Jūrate Vainilaitiene.

Aptartos galimybės pasirašyti dviejų organizacijų bendradarbiavimo sutartį, kuri suteiktų galimybes pasikeisti svarbiomis informacijomis tarp iškiliausių fundamentalių mokslo atstovų, kurie jungia Lietuvos mokslų akademiją ir sporto mokslo atstovus, kuriuos vienija Lietuvos olimpinė akademija. Tai padėtų iš esmės pagerinti mokslo įtaką geriausių šalies sportininkų pasirengimui olimpinėms žaidynėms, pasaulio ir Europos čempionatams, kitoms svarbiausioms tarptautinėms žaidynėms.

Numatomi bendri LMA ir LOA renginiai, konferencijos ir t. t. ir pan. Lietuvos mokslų akademijoje numatomas abiejų organizacijų atstovų susitikimas, aptariant parengtus bendradarbiavimo sutarties projektus.

LOA prezidentas doc. dr. Artūras Poviliūnas nuoširdžiai padėkojo Lietuvos mokslų akademijos prezidentui, iškiliam pasaulinio masto mokslininkui, šalies visuomenės veikėjui, jaunystėje buvusiam didelio meistriškumo tinklininkui, akademikui Jūrui Baniui už iniciatyvą padėti Lietuvos didelio meistriškumo sportininkams, siekiant geresnių rezultatų pasaulinėje sporto arenoje.

Viliamės, jog artimiausiu metu, dalyvaujant pagrindinių šalies sporto šakų organizacijų vadovams, bus pasirašyta ši istorinė sutartis. Nė viena pasaulio valstybė negali pasigirti žymiausių mokslininkų, kuriuos jungia LMA, pagalba sportui.

Rėmėjai

Sprendimas: UAB "Fresh Media"
© 2018. Visos teisės saugomos
lt en