LOA Tarybos posėdis

LOA Tarybos posėdis

Gruodžio 3 d. vyko nuotolinis Lietuvos olimpinės akademijos Tarybos posėdis.
Posėdyje pritarta 2020 m. III ketvirčio bei spalio ir lapkričio mėn. LOA veiklos ataskaitai. Taryba patvirtino 2020 m. III ketvirčio LOA biudžeto apyskaitą, pritarė dėl LOA Akademiko vardo suteikimo prof. Algirdui Raslanui bei LOA garbės nario vardo suteikimo prof. Henrikui Šadžiui. Patvirtinta konkurso „Už olimpinių idėjų sklaidą Lietuvoje“ LOA akademiko prof. Povilo Karoblio vardo prizui laimėti vertinimo komisija. Pristatyti planai dėl „Sporto mokslo“ žurnalo būsimų numerių 2021 m. Taryba pritarė naujų LOA narių - P. Martinkėno ir prof. J. Banio - priėmimui.
Posėdžio metu patvirtinta 2021 m. LOA ataskaitinio rinkiminio suvažiavimo darbotvarkė. Suvažiavimo data – 2021-02-19 (patvirtinta 2020-09-17 Tarybos posėdyje) gali keistis, atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją šalyje.

Rėmėjai

Sprendimas: UAB "Fresh Media"
© 2018. Visos teisės saugomos
lt en