Lietuvos olimpinės akademijos ataskaitinis suvažiavimas

Lietuvos olimpinės akademijos ataskaitinis suvažiavimas

Vasario 22 d. Lietuvos edukologijos universiteto (LEU) Sporto ir sveikatos fakultete vyko Lietuvos olimpinės akademijos ataskaitinis suvažiavimas. Susirinkusiems sveikinimo žodį tarė LEU rektorė profesorė Vilija Salienė ir LR Seimo narys, LOA narys Dainius Kepenis. Tylos minute pagerbtas ilgametis LOA narys, Klaipėdos universiteto Senato narys, doc. dr. Antanas Lukoševičius.

Už ilgametę veiklą, nuopelnus mokslui ir olimpiniam sąjūdžiui Lietuvos olimpinės akademijos Garbės nario vardas suteiktas LOA narei doc. dr. Birutei Užkuraitytei-Statkevičienei – pirmajai Lietuvos olimpietei plaukikei, povandenininkei, daugkartinei Lietuvos, Europos ir pasaulio plaukimo čempionei, veteranų plaukimo čempionei, sporto mokslininkei, pedagogei.

Vardinis apdovanojimas įteiktas LOA nariui Donatui Kazlauskui 60-ties metų  jubiliejaus proga.

Suvažiavimo I sesijoje LOA viceprezidentas, prof. Povilas Tamošauskas pristatė tvirtinimui LOA įstatų naują redakciją. Suvažiavime dalyvavo ir buvo pasiruošęs atsakyti į visus iškilusius klausimus advokatas Audrius Biguzas. Atsižvelgta į LOA narių laiku pateiktas raštiškas pastabas. LOA nariai balsavimu patvirtino naujus LOA įstatus.

II sesijoje ataskaitą apie LOA 2017 metų veiklą perskaitė prezidentas, doc. dr. Artūras Poviliūnas. LOA Revizijos komisijos išvadas pateikė LOA Revizijos komisijos pirmininkė Valentina Keraminienė. LOA iždininkė, Tarybos narė dr. Daiva Majauskienė pristatė LOA 2017 metų biudžeto vykdymo apyskaitą ir 2018 metų LOA biudžetą. LOA viceprezidentas, prof. Algirdas Raslanas supažindino su 2018 metų LOA veiklos planu.

Diskusijose kalbėjo Lietuvos sporto enciklopedijos vyriausiasis redaktorius, LOA narys Renatas Mizeras, LOA Tarybos sekretorė, LEU dėstytoja, Peloponeso universiteto  doktorantė Ramūnė Motiejūnaitė ir LOA Tarybos narys, žurnalo „Sporto mokslas“ vyriausiasis redaktorius, prof. Kazys Milašius.

LOA II sesijos dalyviai vienbalsiai patvirtino LOA 2017 metų veiklos ataskaitą, Revizijos komisijos ataskaitą, 2017 m. biudžeto vykdymo apyskaitą, 2018 m. biudžetą bei 2018 m. veiklos planą.

Rėmėjai

Sprendimas: UAB "Fresh Media"
© 2018. Visos teisės saugomos
lt en