LOA PREMIJOS UŽ BAIGIAMUOSIUS DARBUS

LIETUVOS OLIMPINĖS AKADEMIJOS PREMIJOS UŽ BAIGIAMUOSIUS DARBUS

Lietuvos olimpinė akademija (LOA), vadovaudamasi LOA ir Klaipėdos universiteto (2021 m. birželio 11 d.(BS-N-019)) bei LOA ir Vytauto Didžiojo universiteto (2021 m. balandžio 29 d. (Nr. 1-142)) bendradarbiavimo sutartimis yra įsteigusi premijas studentams už aktualius olimpinio švietimo baigiamuosius darbus.

Skiriamos 5 premijos (premijos vertė – 200 eurų) už darbų vertinimo komisijos pripažintus aktualius ir/ar reikšmingus studentų baigiamuosius darbus.

Visi studentai, pasirinkę LOA paskelbtas temas ir kokybiškai parengę bei apsigynę baigiamąjį darbą, bus kviečiami:

  • pateikti baigiamojo darbo pagrindu parengtą straipsnį žurnalui „Sporto mokslas“ (Index Copernicus)
  • dalyvauti keturių dienų jaunimo stovykloje Vilniuje (išlaidas padengia LOA)
  • dalyvauti konkurse vykti į tarptautinės olimpinės akademijos jaunimo sesiją Graikijoje (išlaidas padengia LOA).

Pretenduoti į premijas gali ir kitų aukštųjų mokyklų studentai. Kviečiame aktyviai dalyvauti olimpinio švietimo problemų analizėje bei sprendime.

 

Baigiamųjų darbų temos:

  1. Olimpinės žaidynės ir olimpinis judėjimas: praeitis, dabartis, ateitis (istorinis požiūris)
  2. Olimpinės žaidynės ir olimpinis judėjimas: praeitis, dabartis, ateitis (socialinis požiūris)
  3. Olimpinės žaidynės ir olimpinis judėjimas: praeitis, dabartis, ateitis (pedagoginis požiūris)
  4. Olimpinis judėjimas ir pandemija
  5. Kūno ir dvasios vienovė jaunųjų sportininkų rengime
  6. Kilnus elgesys sporte
  7. Sporto turizmas

 

Lietuvos olimpinės akademijos prezidentė

Prof. dr. Asta Šarkauskienė

 

 

Rėmėjai

Sprendimas: UAB "Fresh Media"
© 2018. Visos teisės saugomos
lt en