Garbės nariai

Atsižvelgiant į ilgametę veiklą ir nuopelnus mokslui ir olimpiniam judėjimui, LOA narys gali būti išrinktas LOA garbės nariu. LOA garbės narius renka LOA taryba LOA prezidento, viceprezidento arba ne mažiau kaip penkių LOA narių grupės siūlymu. LOA garbės nariui įteikiamas LOA garbės nario žymuo.

LOA garbės nario vardo suteikimo nuostatai

1. Algis Daumantas (2006-11-24)
2. Zigmantas Motiekaitis (2006-11-24)
3. Pranas Rimša (2006-11-24)
4. Juozas Skernevičius (2006-11-24)
5. Vytautas Zubernis  (2006-11-24)
6. Kazimieras Steponavičius (2007-12-07)
7. Aloyzas Bakšys (2007-12-07)
8. Vytautas Briedis (2007-12-07)
9. Danutė Jakučiūnienė (2007-12-07)
10. Zita Šakalinienė (2008-12-17)
11. Steponas Gečas (2008-12-17)
12. Jonas Varkulevičius (2008-12-17)
13. Nijolė Sližauskienė (2010-12-03)
14. Juratė Vainilaitienė (2010-12-03)
15. Dalia Rakauskienė (2011-12-13)
16. Algimantas Gudiškis (2011-12-13)
17. Eglė Kemerytė-Ivanauskienė (2011-12-13)
18. Vytautas Gudelis (2012-12-14)
19.

  

Mindaugas Katinas (2014-10-24)
20. Valentinas Paketūras (2017-02-24)
21. Vincentas Korkutis (2017-02-24)
22. Vladislovas Janiūnas (2017-02-24)

23.

 

 

 

 

 

 

24.

 

 

 

 Birutė Statkevičienė

 

 

 

 

 

 

Henrikas Šadžius

 (2018-02-22)

 

 

 

 

 

 

(2021-02-19)Rėmėjai

Sprendimas: UAB "Fresh Media"
© 2018. Visos teisės saugomos
lt en